Adatvédelmi szabályzat
A T-K Könyvelő Bt. (székhely: 2040. Budaörs, Szabadság út 138/C. TT/2.  cégjegyzékszám: 13-06-071239, továbbiakban „Zsuzsanna Könyvelőiroda”) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.  

Önök a Könyvelőirodával kötött Szerződés aláírásával elismerik, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Könyvelőiroda az Önök által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat a Könyvelőiroda az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önöket érintő egyéb változásokról, a Könyvelőiroda újdonságairól Önöket tájékoztassa.

 

 


Felelősségbiztosítás


A biztosított által a mások vagyonában okozott károkra nyújt fedezetet. A kártérítési kötelezettség alól mentesíti a károkozót a  szerződésben meghatározott esetekben.

A T-K Könyvelő Bt. munkáját felelősséggel végzi. Az Önök biztonságát pedig a K&H Biztosító garantálja.